การศึกษา

สอบ ก.พ. 2566 วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัคร ภาค ก.

สอบ ก.พ. 2566 วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัคร ภาค ก.

สอบ ก.พ. 2566 วิธีกรอกข้อมูลล่วงหน้า ก่อนสมัคร ภาค ก. ปี 2566 ทั้งแบบ Paper, Pencil และ E-EXAM

สำนักงาน ก.พ. เปิดให้กรอกข้อมูลล่วงหน้า “สอบ ก.พ. 2566” สอบภาค ก. ล่วงหน้า ก่อนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ สามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้-28 มกราคม 2566 หรือเหลือเวลาอีก 8 วัน

การศึกษา

วัตถุประสงค์ของการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

  • เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ที่สนใจจะสมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
  • เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้สมัครสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ.
  • เพื่อตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลผู้สอบผ่านภาค ก. ก่อนการรับสมัครสอบจริง

ประโยชน์ของการกรอกข้อมูลล่วงหน้า

  • ไม่ต้องกรอกข้อมูลจำนวนมากในวันรับสมัครสอบจริง
  • การสมัครสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
  • ลดความหนาแน่นในการเข้าเว็บไซต์ในวันสมัครสอบจริง

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบภาค ก. (ทั้งแบบ Paper & Pencil และ e-Exam) ในวันที่ 30 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566โดยระบบรับสมัครสอบจะเปิดในเวลา 08.30 น. ของวันที่ 30 มกราคม 2566 เป็นต้นไป หากที่นั่งสอบเต็ม ระบบรับสมัครสอบจะปิดโดยอัตโนมัติ

แนะนำข่าวการศึกษาเพิ่มเติม : “โรงเรียนวันเสาร์”การลงทุนกับเด็กในแบบ“ชัชชาติ”