การศึกษา

คอนเสิร์ตการกุศล ‘Siam Romance’ เพื่อการศึกษาของนักเรียนไทยที่ขาดแคลน

คอนเสิร์ตการกุศล ‘Siam Romance’ เพื่อการศึกษาของนักเรียนไทยที่ขาดแคลน

ในโอกาสจัดคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกการกุศล ‘Siam Romance’ โดยดร.ศันต์ ธาตุทอง ณ ศาลาสุทธสิริโสภา กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นหนึ่งในองค์กรการกุศลที่ได้รับมอบเงินบริจาค 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) เพื่อจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่ขาดแคลนจำนวน 30 คน ในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาผ่านทางสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวมถึงจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ในโรงเรียนและชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่สนใจมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530

การศึกษา

มูลนิธิ EDF ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศและได้รับรางวัล เช่น รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ประกาศนียบัตรรับรอง CAF International Vetted Organization จาก CAF International ที่มอบให้องค์กรสาธารณกุศลทั่วโลกที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานครอบคลุมหลักธรรมาภิบาล เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่จดทะเบียนถูกต้อง มีรายงานการเงินประจำปีที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ เงินบริจาคและเงินสนับสนุนที่ส่งมอบให้มูลนิธินำไปใช้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณกุศลอย่างแท้จริง รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะหน่วยงานที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม และรางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย เป็นต้น

แนะนำข่าวการศึกษาเพิ่มเติม : จะปฏิรูปการศึกษาไทย ต้องให้ ผอ.โรงเรียนเป็น “ตัวกลาง” เชื่อมโยงนโยบายรัฐสู่เด็ก